Interaktiva föreläsningar med deltagare istället för åhörare. Föreläsningar där du både lyssnar och deltar. Jag engagerar, inspirerar och entusiasmerar.

Om du gör som du alltid gjort så kommer det att bli som det alltid blivit. Mitt mål med en föreläsning är att människor går därifrån rustade att konkret göra saker  på ett nytt sätt.

En föreläsning anpassas till den tid du har och kan vara allt från 20 min till tre timmar och skräddarsys alltid. Jag bor i Stockholm och arbetar i Sverige. Jag åker dit uppdragen har förmånen att leda mig.

Exempel på rubriker:

Nätverka BÖR men – men hur GÖR man

Mingel som marknadsföringsmetod

Twitter – för vem och varför?

Fler affärer genom möten med människor

Bemästra konsten att affärsmingla

Exempel på inslag: Mingelteknik, Exitprepliker,  Hissminuten, Varför nätverka, Prioritera tiden, Bli ännu bättre på att nätverka, Nätverkarplatser, QR koder, Sociala Medier som ytterligare en dimension av att nätverka, Nyttan med att nätverka, Målbilder i AFfärsnätverkande, Nyckeln till hemligheten osv.